අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන නියෝජිතවරු

තනූජා සමරවික්‍රම
හෝමාගම
0772009318
ජේ.ඩී. පුබුදු ගයාන්
මොරටුව
0777871198
කේ. චන්ද්‍රන්‌ මහතා
කොළඹ 09
0719005880
කේ. ජී. කරුණානන්ද
කොළඹ 05
0719522846
ආර්. ඩී. සී. ජයවර්ධන
කොළඹ 01
0785200648
සිසිර වසන්ත
මීගමුව
0772090783
චන්දන වික්‍රමාරච්චි
කටාන
0771839396
පී.ජී. ලයනල්
මහර
0718460636
ආර්.ඩී.ජීවන් සමීර
ගම්පහ
0777699213
එන්.ඩබ්ලිව්. ප්‍රභාත් හේමන්ත
අත්තනගල්ල
-
සම්පත් චමින්ද
ජා ඇල
0773117666
ජේ. ඒ. කේ. පෙරේරා
මීගමුව
0714804355
ඒ. එල්. ජේ. එල්. ලියනාරච්චි
ගම්පහ
0776697589
අමිල තරංග
මතුගම
0783902566
කසුනි කල්හාරි ජයකොඩි
බුලත්සිංහල
0714407324
එම්.ඩබ්ලිව්. සමන්ත මනිලාල්
බේරුවල
0773647718
ආර්.ඒ.ඒ.බී.ජ්. පෙරේරා
ගෝනපල
0777135577
එච්.එම්.එස්. අනුරැද්ධ
රත්නපුර
-
ඩබ්ලිව්.ඩී. ප්‍රියදර්ශන
බලංගොඩ
0766861335
යූ.තනුක සංජීව
කොලොන්න
713 033 970
එම්.එස්. රත්නායක
පැල්මඩුල්ල
0719325757
එම්.එස්. රත්නායක
පැල්මඩුල්ල
0719325757
ජී.ජී. ලයනල් ධර්මසිරි
ඇහැලියගොඩ
717 387 103
නාලක බණ්ඩාර
නාවලපිටිය
0772632918
බී.එස්.කේ. බූටාන්වත්ත
ගම්පොල
0776037117
ආර්.එම්. විජේරත්න
උඩුදුම්බර
0812063205
සංජය මලින්ද සිරිවර්ධන
යටිනුවර
0711173586
ජේ.පී.සී. සෙම්බකුට්ටි
හාලිඇල
716 563 617
කේ.ජී.බී.එස්. හරිස්චන්ද්‍ර
මහියංගනය
0769271541
ඒ.එල්.එම්. රිමාස්
බණ්ඩාරවෙල
768 631 644
ටී.එම්.එච්.එච්.බී. තෙන්නකෝන්
නිකවැරටිය
0774787196
කේ.එච්.පී. සිරිවර්ධන
කුලියාපිටිය
0789901990
ජේ.ඒ. රූපසිංහ
කටුගම්පල
0776285640
එච්.එම්.එස්. හේරත්
අලව්ව
-
සම්පත් අබේසිංහ
දඹදෙණිය
0774084204
දිලානි අසංකා
බද්දේගම
0772330585
ජේ.ඩී.දයානන්ද ද සිල්වා
කරන්දෙණිය
0773692992
ඩී.ඩබ්.කමල් බුද්ධික උදයකුමාර
හබරාදූව
0779262514
ජී.ජී. සනත් බන්දුල
හිනිදුම
0783559026
ඩබ්.ලසන්ත සම්පත්
අක්මීමන
0775600700
ආර්.කේ.ඩී. දයාන් විජේසිරි
ගලිගමුව
777 877 273
කේ.එම්.එන්.පී. කරුණානායක
මැදවච්චිය
703 955 271
එස්.එම්.සී.බී.සේනානායක
කැකිරාව
706 484 225
ජි.එම්.කේ. විරසූරිය
අනුරාධපුර
777 755 744
එම්.ඒ.යූ.අයි.පී. වික්‍රමනායක
මිහින්තලේ
717 605 715
ඩබ්ලිව්.එම්.අයි. ඉන්ද්‍රකුමාර
පොළොන්නරුව
718 941 328
කේ. නිසංසලා
කොත්මලේ
0785962000
යෝගේෂ්වරන් රාජලිංගම්
නුවරඑළිය
0777805094
චන්දන බණ්ඩාර වන්සූරිය
දඹුල්ල
0710944567
ඔසාකා තරංගනී සහබන්දු
මාතර
0776403532
අයි.ජී. හෂාන් රංගන
හක්මන
0778227983
ඩී.ඒ. අබේරත්න
හම්බන්තොට
0776723992
ඩබ්.එම්.එන්.වී. වීරසිංහ
තණමල්විල
714 056 115